Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior / Porady

Schemat zabudowy wkładu kominkowego z płaszczem wodnymWkład kominkowy z płaszczem wodnym przeznaczony jest jedynie do zabudowy w izolowanej komorze cieplnej.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym należy zamontować na wytrzymałych termicznie i mechanicznie elementach stropu. Wokół wkładu kominkowego wykonać specjalną obudowę z materiałów niepalnych izolowanych termicznie, jako komorę wymiany ciepła. Na rysunku 2 przedstawiono typowy schemat zabu­dowy wkładu kominkowego. Zasada działania wkładu kominkowego polega na wykorzystaniu dwóch obiegów powietrza. Pierwszy obieg to powietrze wchodzące w dolnej części zabudowy kominka, które opływając wkład kominkowy pod­grzewa się, a następnie wydostaje się przez kratki dyfuzyjne do ogrzewanego pomieszczenia. W obudowie kominka wymagane są otwory zapewniające obieg powietrza do ogrzewania o minimalnej powierzchni.
Drugi obieg to powietrze dostarczane z zewnątrz do komory paleniskowej wkładu zasilające proces spalania drewna, a następnie odprowadzane przewodem kominowym. W dolnej części frontu żeliwnego wkładu kominkowego z płaszczem wodnym zamontowane są przepustnice dopływu powietrza do spalania. Za ich pomocą można regulować ciąg kominowy oraz intensywność spalania paliwa. Obracanie pokrętłami przepustnic należy dokonywać za pomocą tzw. „zimnego klucza” będącego w wyposażeniu kominka lub w rękawicach ochronnych. Położenie pokrętła w pozycji poziomej oznacza iż przepustnica jest zamknięta (brak dopływu powietrza do spalania). Przekręcenie pokrętła w kierunku pionowym do zablokowania powoduje otwarcie przepustnicy pod kątem 45°. W celu całkowitego otwarcia przepustnicy należy wcisnąć pokrętło i przekręcić do wewnątrz do uzyskania pionowego położenia pokrętła. Przy zastosowaniu dmuchaw lub przepustnic elektrycznych w celu płynnej, automatycznej regulacji ilości dostarczanego powietrza do komory spalania , pokrętła bezwzględnie ustawić w pozycji pionowej (pełne otwarcie przepustnic). Podstawowym problemem przy montażu wkładu kominkowego jest zapewnienie dopływu i swobodnej cyrku­lacji powietrza w pomieszczeniu, w którym montowany jest wkład kominkowy zgodnie z wytycznymi w Dz.U. Nr.75/2002 § 150 pkt.9 .

W pomieszczeniu, w którym jest zamontowane palenisko należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz przez otwory o łącznej powierzchni ok. 200 cm2 (odpowiednią ilość powietrza potrzebnego do prawidłowego spalania zapewnia otwór o powierzchni ok. 120 cm2).


Otwory te powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz lub łączyć się z pomieszczeniami, do których do­pływa zewnętrzne powietrze. Brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza i wentylacji może spowodować zakłócenie pracy urządzenia grzewczego. W razie konieczności odprowadzenia nadmiaru ciepła z pomieszczenia należy nieznacznie rozszczelnić okna lub otworzyć otwory wentylacyjne.

UWAGA: W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany wkład kominkowy z płaszczem wodnym nie wolno stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej (Dz.U. Nr.75 z 2002r. rozdz. 6 § 150)

Po montażu wkładu kominkowego, odbioru powinien dokonać uprawniony mistrz kominiarski, sprawdzając prawidłowość ciągu kominowego.

Wszelkie czynności w czasie pracy wkładu kominkowego należy wykonywać w rękawicach ochronnych przy zachowaniu szczególnej ostrożności.


 
 
• Działanie kominka i obieg ciepłego powietrza
• Wymuszony obieg ciepłego powietrza - schemat
• Montaż
• Instrukcja obsługi paleniska żeliwnego
• Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu wkładu z płaszczem wodnym
• Budowa i funkcjonowanie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym
• Schemat zabudowy wkładu kominkowego z płaszczem wodnym
• Przewód kominowy do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym
• Eksploatacja wkładu kominkowego z płaszczem wodnym
• Przykłady instalacji wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22